ENERGY

Kvalitet på alla etapper

ENERGY


Företagets avdelning

Energimarknaden kräver liksom många andra branscher noggrannhet in i minsta detalj. Därför är varje tillverkad produkt i vårt företag noga kontrollerad och granskad av specialister som tack vare sina kunskaper och erfarenheter och med hjälp av lämplig utrustning ser till att produkten uppfyller alla standarder. På kunders begäran skapar vi också skräddarsydda undersökningsenheter som t.ex. uppfyller ATEX-kraven.

Vi är till för kunder som önskar ett långsiktigt samarbete baserat på återkommande produkter med högt uppställda kvalitets- och precisionskrav.

Enligt företagets mission „beprövad kvalitet” säljer vi produkter som tillverkats i TID, med KVALITET som bekräftats i granskningsprotokoll från CMM-maskiner och det gör vi till konkurrenskraftiga PRISER.

Vår nuvarande maskinpark tillåter oss att tillverka detaljer av olika svårighetsgrader. Hela tillverkningsprocessen från tillskärning, genom svetsning och fram till CNC-bearbetning sker i de bästa och modernaste maskiner.

Förutom svarvning kan av oss tillverkade delar för energisektorn ytbehandlas av våra underleverantörer.