MOTO

Kvalitet på alla etapper

MOTO


Företagets avdelning

Borimex specialiserar sig på leveranser till två marknadssektorer: delar till lastbilar och bussar samt delar till lantbruksmaskiner. Vi producerar också specialdelar enligt beställarens önskemål och dokumentation.

Många års erfarenheter från tillverkning och användning av nyaste produktionstekniker som High Speed Machining, Rapid Prototyping eller tillverkning av Borstlösa Motorer BLDC tillåter oss att samarbeta med sådana företag som Volvo och Doosan.

Den breda skalan av tillverkningsmöjligheter innebär att vi t.o.m. kan leverera färdiga system till första montering. I kapitlet UTBUD presenterar vi tekniker som är av stor betydelse för oss eftersom de möjliggör tillverkning av tillförlitliga, snabbt tillgängliga och beprövade produkter året runt.