RAILWAY INDUSTRY

Kvalitet på alla etapper

JÄRNVÄGSINDUSTRI


Företagets avdelning

För järvägssektorns behov producerar vi specialkomponenter av stora format i våra CNC-maskiner och andra delar som lämpar sig för vår maskinpark.

Vårt utbud av produkter och tjänster i kombination med våra kunskaper och erfarenheter innebär att vi är i stånd att erbjuda bästa support för huvudaktörerna i branschen.

 

För spårbundna fordon med elmotorer eller dieselmotorer tillverkar vi:
 

- stålkonstruktioner i enlighet med standarden ISO 15085 för svetsning av järnvägsfordon

- vi utför precisionssvarvning av små och strora detaljer och specialiserar oss på element som ramar, boggier o.d.

- vi utför laserskärning eller gasskärning samt bockning av metallkomponenter

- vi tillverkar element av fordonsutrustning såsom trappor, räcken

- vi konstruerar och tillverkar borstlösa elmotorer för dedikerade järnvägsenheter.

Vi är väl medvetna om nyckelfrågor såsom punktlighet och kvalitet av produkter.

Borimex star för ovanliga produktionsstandrader som bekräftas i mätningsprotokoll utförda i CMM-maskiner av märke Zeiss – vi har den största maskinen av denna typ i regionen.

Vi inser även hur viktigt det är att samarbeta med våra kunder och det är därför som vi flera gånger bjuder in era ingenjörer att delta vid implementering av nya produkter. På detta sätt kan vi påskynda tillverkningsprocessen och minimera kostnader på varje etapp – det bekräftar våra erfarenheter på detta område.