GAS & OIL

Kvalitet på alla etapper

GAS & OIL


Företagets bransch

Punktliga leveranser är branschens främsta angelägenhet.
 

Beprövad kvalitet genom:

- geometriska mätningar

- NDT-undersökningar

- mätningar av korrosionsskydd

- mätningar som utförs enligt våra kunders önskemål

Detta tillåter oss att framställa komplicerade konstruktioner såsom liftar, rostfria djuphavshöljen, ovanliga svetskonstruktioner.

Vi förstår att samarbete med våra kunder är nödvändigt för en energieffektiv tillverkning och reducering av kostnader på varje etapp av produktionskedjan.

Borimex står för punktlighet och kvalitet och är en rejäl och trovärdig samarbetspartner för många år framåt.

Detta uppnår vi tack vare våra investeringar i:

- modern programvara för hantering av produktionskedjan och logistik,

- komplett tracking av produktionsprocesser genom användning av streckkoder

- regionens modernaste maskinpark för bearbetning av stora arbetsstycken

- Polens största MMZB-mätningsmaskiner av märke Zeiss

Vår bästa resurs är våra medarbetare som tack vare sina erfarenheter från samarbetet med stora koncernföretag har lätt att förstå de krav som ställs och står för bästa servicestandard.