Borimex

vår idé

FRAMTID


bygger på många års erfarenheter

BORIMEX är ett familjeföretag med en historia som sträcker sig till 1947. Nuvarande ägare Zygmunt Krupa , grundarens son , har 1977 etablerat ett företag som sysslar med metallbearbetning. Företagets traditioner upprätthålls numera av sönerna Arkadiusz och Marcin båda Krupa.

Under den nästan 40 år långa närvaron på marknaden har vi kunnat bevisa att vi är en tillförlitlig samarbetsparter. Tack vare våra kunskaper och färdigheter, som vi kontinuerligt förbättrar, kan vi uppfylla signerade avtal i tid och bemöta varje kund på ett gediget och professionellt sätt.

I enlighet med vår mission „beprövad kvalitet” är vi ytterst angelägna om att våra produkter uppfyller de mest krävande kundernas förväntningar och fungerar tillförlitligt och felfritt i många år

Vi äger en modern och fullständigt utrustad maskinpark med konstruktions- och tekniksupport som möjliggör framställning av tekniskt avancerade artiklar enligt kundernas krav eller enligt projekt utförda av våra konstruktörer.

Vår vilja och ambition är en ständig utveckling av företaget. Därför samarbetar vi med utvecklings- och forskningsinstitutioner i syfte att finna nya tekniker och innovativa lösningar.

Vi är enormt glada att ni funnit vår webbsida. Vi försöker övertyga er att vi är en trovärdig samarbetspartner.

Produkternas höga kvalitet bekräftas av våra kunder som står för vår ideliga utveckling. Samarbetet med kunderna bygger på principerna för kvalitets- och miljömanagement samt för arbetssäkerhet och ergonomi.

Vi tillämpar Integrerat Förvaltningssystem, Kvalitetsystem och Internt Kontrollsystem Produkter för specialändamål kvalitetskontrolleras av tredje part som t.ex. RPW, DNV.

Företagets säte finns i orten Borowa, inte långt från staden Mielec och Euro Park – regionens speciella företagszon. Tillverkningen sker i byggnader med en yta på 5500 m² som är belägna i ett privat område på 5,5 ha.


PRISER och UTMÄRKELSER

Borimex har i flera år nu toppat regionens och landets rankingslistor.

PODKARPACIE-LÄNETS
FÖRETAGARPRIS 2011

REGIONENS
LEDARE FÖR INNOVATION OCH UTVECKLING - 2011

REGIONENS
LEDARE FÖR INNOVATION OCH UTVECKLING – 2010

DELTAR
I ALLPOLSK RANKING „EXPORTLEDARE”

ANDRA PLATS
I PODKARPACIE-BUSINESS CLUBs RANKING - 2010

CERTIFIKAT
FÖR FINANCIELL TROVÄRDIGHET

FÖRSTA PLATS
I SKRZYD£A BIZNESU (BUSINESS VINGAR) 2012