KVALITET

På alla etapper

KVALITET


Listan på övriga mätinstrument:

  • Zeiss Rondcom 60A CNC: för formmätning
  • Zeiss Surfcom 1900 för ytmätning
  • Mätaxel Faro: arbetsräckvidd 2,7 m
  • Mindre basinstrument för mätning

Mätmaskin CNC Zeiss MMZB

 • Mätkapacitet 5000 x 2500 x 2000 mm
 • Precision +/- 5 µm +L/200

Mätmaskin CNC Zeiss AccuraInspection

 • Mätkapacitet 1800 x 1200 x 1000 mm
 • Precision +/- 2 µm +L/333

Ytmätinstrument

Formmätinstrument

NATO Publication AQAP 2110:2009

NATO-Code NCAGE 1835H

The license of the Ministry of Internal and Administration No. B-010/2008

PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

Export Control System W-253/1/2013

Welding certificates: ISO 3834-2, ISO 15085