DURAMO

Kvalitet på alla etapper

DURAMO


Företagets avdelning

Det av oss skapade märket DURAMO omfattar ett brett sortiment av elartiklar, huvudsakligen borstlösa motorer BLDC, kopplingar och elektromagnetiska bromsar. DURAMO står också för moderna lösningar av drivenheter.

Vi tillverkar motorer med magnetelektrisk induktion och med elektroniskt styrda strömväxlare. Det är viktigt att motorer som vi levererar tilll våra kunder är försedda med styrenheter anpassade till deras utrustning. Vi specialiserar oss på skräddarsydda lösningar för olika typer av applikationer.

De av oss producerade motorer används bl.a. i vattenpumpar, bränslepumpar, som drivenheter i luftkonditioneringsturbiner och motorkylningsturbiner och många andra apparater som kräver flexibel reglering av varvtal i drift.

Tack vare våra produkters innovationsvärde bidrar vi till den globala minskningen av CO₂-utsläppet. Våra lösningar leder också till besparingar – man har uteslutit delar som fort slits ner.

DURAMO står för:

  • Beprövat alternativ till traditionella lösningar
  • Kvalitetsgaranti – endast slitstarka element används
  • Möjlighet till flexibel kontroll av rotationshastighet – en funktion som styrs av en mätsensor eller annan yttre signal