DEFENCE

Kvalitet på alla etapper

FÖRSVARSINDUSTRIN


Företagets avdelning

Försvarsindustrins behov av specialprodukter är en särskild utmaning för oss.

Vi specialiserar oss på projektering och tillverkning av delar och system till fordon, konstruktionsdelar till flygplan och helikoptrar, tillverkning av vapendelar och ammunition såväl som borstlösa elmotorer som vinner allt större användningsområde som lättstyrda drivenheter inom försvarsindustrin.

Den moderna maskinparken i kombination med optimalt utvalda tekniker ger garanti för produkternas och tjänsternas högsta kvalitet både vid serieframställning och vid enstaka produkter.

Nedanför presenterar vi bilder på utvalda produkter som tillverkats med de allra nyaste projekterings- , tillverknings- och kvalitetskontrollsmetoder. Alla produkter genomgår en kontroll i våra undersökningsenheter där de utsätts för en verklighetstrogen arbetsbelastning.

Vi har följande certifikat:

  • AQAP 2110
  • ISO 14001
  • ISO 3834-2
  • ISO 15085
  • ISO 9001
  • ISO 18001
  • WSK