DZIAŁANIE 1.4.1

KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Nazwa inwestycji: "Wdrożenie produkcji innowacyjnej wyciągarki do pojazdów specjalistycznych"
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BORIMEX Zygmunt Krupa
Okres realizacji: 01-01-1970 - 01-01-1970

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nazwa inwestycji: "Technologia produkcji przekładni globoidalnych"
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BORIMEX Zygmunt Krupa
Okres realizacji: 01-04-2017 - 31-03-2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Działanie 1.5 POPW Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla Borimex ZK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji: Dotacja na kapitał obrotowy 
Nazwa Beneficjenta: Borimex ZK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Warto�� projektu: 299 912,00 PLN
Warto�� dofinansowania: 299 912,00 PLN
Okres realizacji: 01-07-2020 - 30-09-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego