Działanie 8.2

wspieranie wdrażania elektronicznego binzesu typu b2b

Nazwa inwestycji: "Innowacyjne rozwiązania współpracy z partnerami firmy Borimex poprzez wdrożenie systemu B2B"
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Borimex
Zygmunt Krupa
Okres realizacji: 01-05-2013 - 30-06-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 6.1

paszport do exportu

Nazwa inwestycji: "Rozwój firmy Borimex poprzez export"
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Borimex
Zygmunt Krupa
Okres realizacji: 01-09-2013 - 31-12-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Nazwa inwestycji: "Wdrażanie innowacyjnej technologii do produkcji silników bezszczotkowych z oprzyrządowaniem"
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Borimex
Zygmunt Krupa
Okres realizacji: 01-04-2010 - 31-12-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji: "Centrum Badawczo - Rozwojowe BORIMEX"
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BORIMEX Zygmunt Krupa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej
Nazwa inwestycji: "Wdrożenie produkcji innowacyjnej wyciągarki do pojazdów specjalistycznych"
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BORIMEX Zygmunt Krupa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej
Nazwa inwestycji:
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BORIMEX Zygmunt Krupa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej

Działanie 1.3.

PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nazwa inwestycji: Udział w targach Aerospace & Defense Meeting Central Europe Rzeszów 2017
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Borimex
Zygmunt Krupa
Okres realizacji: 09-05-2017 - 11-05-2017

Udział w Targach zastał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.