JAKOŚĆ

na każdym etapie

Jakość


Lista pozostałych narzędzi pomiarowych

  • Zeiss Rondcom 60A CNC:  Okrągłościomierz
  • Zeiss Surfcom 1900 Profilografometr: Pomiar chropowatości
  • Ramię pomiarowe Faro: Sferyczna objętość robocza 2,7 m
  • Mniejsze podstawowe urządzenia pomiarowe

Maszyna pomiarowa CNC Zeiss MMZB

 • Zakres pomiarowy 5000 x 2500 x 2000 mm
 • Dokładność +/- 5 µm +L/200

Maszyna pomiarowa CNC Zeiss Accura

 • Zakres pomiarowy 1800 x 1200 x 1000 mm
 • Dokładność +/- 2 µm +L/333

NATO Publication AQAP  2110:2016

NATO-Code NCAGE 1835H

The license of the Ministry of Internal and Administration No. B-010/2008

PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

Export Control System W-253/1/2013

Welding certificates: ISO 3834-2, ISO 15085