Prosjektering

kvalitet i alle ledd

Prosjektering


firmaets gren

De beste jobber for oss

Vi er veldig opptatt av å skape et profesjonelt og kompetent medarbeiderlag. Vi binder det sammen med nye teknologier fra bl.a. Siemens; som prosjekteringsapplikasjonen- Solid Edge Synchronous Technology, Insight programvare til styring av prosjektdokumentasjon eller NX CAM software til programmering av CNC–maskiner.

Hvert prosjekt er unikt

Hver kunde har sine krav, derfor vurderer vi hvert prosjekt individuelt.

Takket være muligheten for å visualisere karakteristiske egenskaper med digital prototyping og simulering av produktets funksjonalitet, kan vi analysere nøkkelkjennetegn av dets komponenter som videre tilfredsstiller kravene fra våre kunder.

 

Våre produkter har fått anerkjennelse blant eksperter i mange konkurranser, bl.a.: Innovator av Subkarpatia, Regional Leder for Innovasjon og Utvikling, Subkarpatia Økonomisk Pris.

Vi har en rekke proprietære bruksmønstre og oppfinnelser som er et bevis på både vårt forskningsarbeid og bekrefter høy grad av profesjonalisme blant våre medarbeidere.

Innen forsknings- og utviklingsarbeidet samarbeider vi med vitenskapsinstitusjoner.

Takket være dette samarbeidet, baseres våre konstruksjoner på vitenskapelige prinsipper og vår organisasjonsvirksomhet er i høy grad preget av innovasjon.