Borimex

vår ide

FRAMTID


basert på mange års erfaring

BORIMEX er en familiebedrift, hvis historie begynte i 1947. Nåværende eier, Zygmunt Krupa – sønn av grunnleggeren, skapte i 1977 en bedrift opptatt av metallbehandling. Selskapets tradisjoner videreføres av hans sønner Arkadiusz og Marcin Krupa.

Nesten 40-års tilstedeværelse i markedet har befestet vår posisjon som en pålitelig samarbeidspartner. Takket være en kontinuerlig forbedring av vår kunnskap og ferdigheter utfører vi våre avtaleforpliktelser rettidig og betjener våre kunder pålitelig og profesjonelt.

I henhold til vår visjon „Utprøvd kvalitet” sørger vi med største nøyaktighet for at våre produkter oppfyller forventninger til de mest krevende kunder og garanterer pålitelighet og operasjonell effektivitet i mange år.

Vi har en modern, fullt utstyrt maskinpark med fasiliteter for konstruksjon og teknologi. Takket være dette kan vi utføre teknisk avanserte produkter i samsvar med kundenes krav eller i henhold til dokumentasjon utarbeidet av våre designere.

Vi ønsker en stadig utvikling av selskapet vårt. Derfor samarbeider vi med forskningsmiljøer innen utvikling av nye teknologier og innovative løsninger.

Vi er veldig glade for at dere besøkte vår hjemmeside. Vi vil bevise for dere at vi er en pålitelig samarbeidspartner.

 

Våre kunder bekrefter kvaliteten av våre produkter og det er kunder som sikrer vår stadige utvikling. Samarbeid med kundene baserer seg på regler for kvalitetsledelse, miljøledelse og HMS.

Vi har implementert regler for integrert styringssystem, regler for kvalitetssystem og intern kontrollsystem. Produkter for spesielle applikasjoner er kvalitetsmessig mottatt av tredjepart, f.eks. hæren.

Selskapets hovedkontor finnes i Borowa, i nærheten av Mielec og Euro Park Spesielle Økonomiske Sone. Produksjon foregår i haller med arealet på 5500 m2 som ligger på privat eiendom på 5,5 ha.


PRISER OG UTMERKELSER

Borimex har i flere år vært i toppen av regionale og nasjonale rangeringer.

SUBKARPATIA
ØKONOMISK PRIS 2011

REGIONAL
LEDER FOR UTVIKLING OG INNOVASJON - 2011

REGIONAL
LEDER FOR UTVIKLING OG INNOVASJON – 2010

DELTAKELSE
I NASJONAL RANGERING EKSPORT LEDERE

II PLASS
I RANGERINGEN AV SUBKARPATIA BUSINESS CLUB - 2010

SERTIFIKAT
FOR FINANSIELL TROVERDIGHET

I PLASS
I VINGER AV BUSINESS 2012