ENERGY

kvalitet i alle ledd

ENERGY


firmaets avdeling

Kraftindustrimarkedet krever høy kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsløpet. Produksjonen av produktene våre blir derfor kontrollert og overvåket gjennom alle produksjonsleddene. Våre fagfolk sin høye kunnskap, erfaring og tilgang på riktig utstyr sørger for at produktene våre imøtekommer alle standarder. For kundenes behov bygger vi dedikerte forskingssentre, som f.eks. oppfyller ATEX standarder

Vi betjener kunder som ønsker å samarbeide med oss på lang sikt, basert på reproduserbare produkter, har høye kvalitetskrav og krever presisjon.

I samsvar med selskapets visjon „utprøvd kvalitet” selger vi produkter laget TIL RETT TID, i KVALITET utprøvd i henhold til måleprotokollen for CMM maskiner og til konkurransedyktig PRIS.

Vår nåværende maskinpark lar oss lage deler med forskjellig vanskelighetsgrad. Gjennomføringsprosessen for produktet, fra skjæring, gjennom sveising og CNC maskinering utføres på de beste, moderne maskiner.

Bortsett fra maskineringen kan produkter som produseres av oss til kraftindustrien bli utsatt for overflatebehandling som utkontrakteres til andre selskaper.