DEFENCE

kvalitet i alle ledd

FORSVARSINDUSTRI


firmaets avdeling

Forsvarsindustri stiller uvanlige krav og krever spesielle produkter.

Vi er spesialister innen prosjektering og produksjon av deler og komponenter for biler, konstruksjonselementer til fly og helikoptre, produksjon av våpenkomponenter og ammunisjon, samt børsteløse elektriske motorer som brukes stadig oftere i forsvarsindustrien som lett styrbare drivelementer.

Kombinasjon av moderne maskinpark og optimal teknologi garanterer produkter og tjenester av høyeste kvalitet, både for serieproduksjon og enkelteksemplarer.

Nedenfor presenterer vi bilder av produkter som er produsert ved hjelp av den nyeste teknikken innen prosjektering, utførelse og kvalitetskontroll. Alle produkter kontrolleres under forskningsforhold som gjenspeiler deres faktiske funksjon.

Vi har følgende sertifikater:

  • AQAP 2110
  • ISO 14001
  • ISO 3834-2
  • ISO 15085
  • ISO 9001
  • ISO 18001
  • WSK