KVALITET

i alle ledd

KVALITET


Liste over andre måleinstrumenter:

  • Zeiss Rondcom 60A CNC: rundhet- måleapparat
  • Zeiss Surfcom 1900 Ruhetsmåler: ruhetsmåling
  • Faro målearm: Sfærisk arbeidsvolum 2,7 m
  • Mindre basis måleinstrumenter

CNC Zeiss MMZB målemaskin:

 • Måling spekter 5000 x 2500 x 2000 mm
 • Nøyaktighet +/- 5 µm +L/200

CNC Zeiss AccuraInspection målemaskin

 • Måling spekter 1800 x 1200 x 1000 mm
 • Nøyaktighet +/- 2 µm +L/333

Ruhetsmåler

Rundhet-måleapparat

NATO Publication AQAP 2110:2009

NATO-Code NCAGE 1835H

The license of the Ministry of Internal and Administration No. B-010/2008

PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

Export Control System W-253/1/2013

Welding certificates: ISO 3834-2, ISO 15085