Projektering

Kvalitet på alla etapper

Projektering


Företagets bransch

Vi samarbetar med de bästa

Vi är måna om att ha ett professionellt och kompetent arbetslag. Denna vår strävan kompletterar vi med modern teknik bl.a. från Siemens som erbjuder projekteringsappen Solid Edge Synchronous Technology, programvaran Insight för hantering av konstruktionsdokument eller CNC – NX CAM för maskinprogrammering.

Varje projekt är unikt

Varje kund ställer egna krav så vi betraktar varje projekt individuellt.

Tack vare möjligheten att visualisera produktens särdrag i dataprototyper och simulera produktens funktioner kan vi analysera karakteristika hos produktens beståndsdelar, vilket i sin tur påverkar vår förmåga att uppfylla kundernas krav.

Våra produkter har vunnnit många experters erkännande i ett flertal tävlingar bl.a. i Innowator Podkarpacia (Podkarpacie-länets innovatör), Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju (Regionens ledare för innovation och utveckling), Podkarpacka Nagroda Gospodarcza (Podkarpacie-länets företagarpris).

Vi har ett flertal patentskyddade designlösningar, industriella lösningar och uppfinningar som utgör bevis för vår utvecklingsverksamhet och våra medarbetares yrkesskicklighet.

I vår forsknings- och utvecklingsverksamhet samarbetar vi med vetenskapliga institutioner.

Tack vare detta samarbete baseras våra konstruktioner på vetenskapliga grunder samtidigt som våra organisatoriska aktiviteter präglas av hög innovationsgrad.