ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

jakość na każdym etapie

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW


gałąź firmy

Siłą napędową działań w łańcuchu dostaw są nie dostawy lecz popyt kreowany przez klientów. Chodzi tu przede wszystkim o sieć wielu współzależnych firm reprezentujących zarówno świat zaopatrzenia jak i dystrybucji.

Specjalistyczne programy komputerowe jakie posiadamy umożliwiają projektowanie, planowanie, realizację, kontrolę oraz monitoring łańcucha dostaw. Szczegółowo śledzimy przepływ informacji, produktów i usług.

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest dla nas niezmiernie ważnym punktem, ponieważ integruje nasze przedsiębiorstwo z Dostawcami i Klientami.

Wykorzystujemy do tego celu szereg najnowszych osiągnięć zarówno z dziedziny oprogramowania jak i organizacji:

- oprogramowanie do planowania i harmonogramowania zasobów produkcyjnych - APS
- oprogramowanie do nadzoru nad realizacją procesów - MES
- zapewniamy pełną identyfikowalność procesów dzięki zastosowaniu kodów kreskowych do każdej czynności produkcyjnej
- zintegrowany system ERP
- posiadamy możliwość komunikacji z dostawcami i klientami w postaci automatycznej elektronicznej wymiany danych B2B
- wdrożyliśmy elektroniczną platformę zakupową, pozwalającą zapewnić przejrzystą i uczciwą konkurencyjność dostaw EPP 
- oprogramowanie Business Intelligence pozwala nam nadzorować dowolne wskaźniki procesów KPI
- oprogramowania do zarządzania projektami oraz nadzoru nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej
- oprogramowanie PLM do zarządzania aktualnością dokumentacji oraz nadzoru nad cyklem życia produktu