Supply chain management

kvaliteten af hver etape

Supply chain management


virksomhedens branche

Den drivende kraft bag aktiviteterne i forsyningskæden er ikke udbud, men efterspørgsel skabt af kunderne. Dette er primært et netværk af mange indbyrdes afhængige virksomheder, der repræsenterer både verden af levering og distribution.

Specialiserede computerprogrammer, som vi har muliggør projektering, planlægning, gennemførelse, kontrol og overvågning af forsyningskæden. Vi følger detaljeret gennemstrømning af information, produkter og serviceydelser.

Styring af forsyningskæden er et meget vigtigt punkt for os, fordi det integrerer vores forretning med leverandører og kunder.

Vi bruger til dette formål en række af de seneste udviklinger, både inden for software og organisation:

- software til planlægning og planlægning af produktionsressourcer - APS
- software til overvågning af implementeringsprocesser - MES
- vi yder fuld sporbarhed af processer gennem brug af stregkoder for hvert trin af produktionen
- integreret ERP-system
- Vi har evnen til at kommunikere med leverandører og kunder i form af automatisk elektronisk dataudveksling B2B
- Vi har implementeret en elektronisk indkøbsplatform for at give en gennemsigtig og fair konkurrence udbud EPP
- Business Intelligence-software giver os mulighed for at overvåge eventuelle KPI processer
- software projektledelse og tilsyn af udvekslingen af intern dokumentation
- PLM software til at styre aktualiteten af dokumentation og overvågning af produktets livscyklus